Miasto Starogard

Projekt Starogard

2024 – 2029

Starogard miastem rozwoju i jakości

Transport

1. Budowa Obwodnicy Starogardu w ciągu drogi DK 22

 1. Przebudowa odcinków drogi DW 222, ul. Pelplińska, ul. Pomorska, ul. Gdańska

 2. Przebudowa i budowa dróg miejskich :

  – ul. Osiedlowa

  – ul. Chojnicka, Chopina i 2 Pułku Szwoleżerów

  – ul. Prusa i odcinek ul. Rolnej

  – ul. Zachodnia i Dolna

  – ul. Staszica

  – ul. Kleeberga- drogi dojazdowe

  – ul. Grunwaldzka i Wybickiego

  – ul. dr. J.Schwabe

  – ul. Ogrodowa

  – ul. Derdowskiego

  – al. Jana Pawła II – etap3

 3. Przebudowa ulic na obszarze działek Kocborowskich

 4. Przebudowa ulic Starego Miasta

 5. Utwardzenie dróg gruntowych płytami YOMB

 6. Zwiększenie ilości połączeń kolejowych

 7. Bezpłatna komunikacja miejska – wprowadzana etapami

 8. Elektro mobilność

Gospodarka mieszkaniowa

 1. Budowa budynków wielorodzinnych przy ul. Zachodniej

 2. Modernizacja budynków mieszkalnych w obszarze rewitalizacji

 3. Modernizacja zasobów komunalnych

 4. Kontynuacja Programu ochrony zabytków i odnowy elewacji

Oświata

 1. Budowa sali sportowej przy PSP 4

 2. Budowa boisk sportowych przy PSP 8

 3. Budowa boisk sportowych przy PSP 2

 4. Termomodernizacja PSP 3 – dwa budynki

 5. Modernizacja Przedszkoli

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

1. Budowa strażnicy dla OSP

Gospodarka Komunalna

 1. Zadaszenie Targowiska Miejskiego

 2. Uzbrojenie Terenów Inwestycyjnych w rejonie ul. Skarszewskiej.

 3. Budowa kanalizacji deszczowej oraz systemu retencji wód opadowych w rejonie ul. Powstańców Warszawskich i oś. Łapiszewa

 4. Rozbudowa sieci wodociągowo – kanlizacyjnej

 5. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego i kontynuacja programu doświetlenia przejść dla pieszych

 6. Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania

 7. Wieża widokowa – Strzelnica

 8. Zagospodarowanie terenu na skwerze Diepholz

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

1. Program Rewitalizacji

2. Inwentaryzacja Parku Kocborowskiego

3. Budowa nowej sali widowiskowej – w przypadku otrzymania dofinansowania

4. Modernizacja Ratusza

5. Renowacja murów obronnych

6. Budowa pomnika Hallera

Kultura fizyczna i sport

1. Centrum Sportowo-Edukacyjne im. Kazimierza Deyny

2. Zadaszenie trybun Stadionu – w przypadku dofinansowania

3. Pole do mini golfa na Piekiełkach

4. Taras widokowy przy ul. Mickiewicza

5. Utworzenie Akademii Piłkarskiej im. Kazimierza Deyny

Starogard miastem obywatelskim

 1. Realizacja Programu Rewitalizacji

 2. Budżet Obywatelski

 3. Inicjatywa Lokalna

 4. Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

 5. Współpraca z Przedstawicielami Rodzinnych Ogródków Działkowych,

 6. Rozwijanie Centrum Organizacji Pozarządowych

 7. Kontynuacja dialogu Obywatelskiego ( Rada Gospodarcza, Kultury, Seniorów, Sportu, Rowerowa, Społeczna Rada d.s. Osób Niepełnosprawnych, Społeczna, Młodzieżowa Rada Miasta)