• Rozwoju i jakości
  • Przyjaznym i dostępnym
  • Ludzi twórczych i aktywnych
  • Obywatelskim
  • Tradycji i nowoczesności
  • Zrównoważonego rozwoju
  • Potencjału społecznego i gospodarczego
  • Zielonej przestrzeni