W dniu 27 kwietnia 2023 r. w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Starogardzie Gdańskim Prezes Stowarzyszenia „Nasz Starogard” Maciej Kalinowski wraz z Wiceprezesami Ewą Sommerfeld i Januszem Stankowiakiem podpisali dwie umowy o dotacje na realizację zadań w ramach Funduszu Grantowego „Aktywni Lokalnie” w łącznej kwocie 1.800 zł.
Pierwszy projekt Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Rokocińskie Anioły” pt. „Wehikuł czasu”, dofinansowany w kwocie 1.000 zł, zakłada realizację cyklu warsztatów, improwizowanych pokazów i animacji o tematyce historycznej, które odbędą się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie.

Kolejny projekt Kociewskiego Klubu Turystycznego pt. „Dzień Rzeki Wierzycy”, dofinansowany w kwocie 800 zł, ma na celu przeprowadzenie akcji grupowego sprzątania rzeki Wierzycy z poziomu wody. Akcja zakończy się wspólnym ogniskiem dla uczestników.

 

Od Projektu do Realizacji. Aktywni Lokalnie.<< >>"Aktywni Lokalnie" dla KS Falanga Starogard Gdański

Leave a Reply

Your email address will not be published.