W dniu 13 kwietnia 2023 r. w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Starogardzie Gdańskim Prezes Stowarzyszenia „Nasz Starogard” Maciej Kalinowski wraz z Wiceprezesami Ewą Sommerfeld i Januszem Stankowiakiem podpisali umowę o dotację w kwocie 1.960 zł na realizację zadania pn. „Pod wspólnym niebem – Międzypokoleniowe spotkania z kulturą” realizowanego przez Grupę Nieformalną Pozytywnie – Aktywni. Projekt zakłada organizację tematycznych spotkań kulturalnych dla dzieci, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami: z muzyką i poezją, bajką oraz historią naszego regionu. Stowarzyszenie dofinansowało również projekt pn. „Wigilia Niewidomych na Kociewiu” w kwocie 1.000 zł, realizowany przez Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski. Zadanie polega na organizacji przedświątecznego spotkania, w którym wezmą udział członkowie Koła Powiatowego w Starogardzie Gdańskim.

Działamy na rzecz lokalnych inicjatyw<< >>Od Projektu do Realizacji. Aktywni Lokalnie.