Janusz Stankowiak
Janusz Stankowiak Kandydat na Prezydenta
Kandydat na Prezydenta

Janusz Stankowiak

Opis kandydata:

Szanowni Państwo

Zdecydowałem się kandydować na urząd Prezydenta Miasta Starogard Gdański, ponieważ jestem przekonany, że nasze miasto nie tylko może, ale wręcz powinno rozwijać się o wiele szybciej i dynamiczniej. Mam 49 lat, jestem żonaty, mam troje dzieci i wnuka, posiadam wykształcenie wyższe ekonomiczne i managerskie. Blisko 16 – letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych, w tym ponad 7 – letnie jako samodzielny dyrektor jednostki samorządowej dało mi ogromne i cenne doświadczenie, tak niezbędne w procesie zarządzania.

Opracowałem i przeprowadziłem wiele projektów, dzięki którym pozyskałem na rozwój zarządzanej przez siebie instytucji kultury blisko 1 milion złotych z różnych źródeł spoza budżetu miasta, w tym ze środków Unii Europejskiej. Wiem jak tworzyć innowacyjne projekty i pozyskiwać na nie pieniądze.

Mam jasno sprecyzowane cele:

  • Jestem kandydatem obywatelskim i ponadpartyjnym oraz przeciwnikiem upolityczniania samorządu.
  • Jestem za ścisłą współpracą władz samorządowych różnych szczebli z przedsiębiorcami w celu przyśpieszenia gospodarczego, a tym samym tworzenia nowych, tak potrzebnych nam miejsc pracy.
  • Jestem za innowacyjnością i nowoczesnymi rozwiązaniami, ale także za poszanowaniem tradycji i dbałością o nasz wspólny dorobek i historię.
  • Jestem za społeczeństwem obywatelskim, gdzie mieszkańcy mają wpływ na kierunek i sposób rozwoju naszego miasta , za współdecydowaniem obywateli o wykorzystaniu naszych wspólnych pieniędzy dzięki budżetowi obywatelskiemu.
  • Jestem za całkowitą otwartością i przejrzystością samorządu i administracji, poprzez imienne głosowanie w radach miasta i powiatu oraz pełnej i rzetelnej dostępności do informacji publicznej.
  • Jestem za lepszym wykorzystaniem potencjału mieszkańców miasta, w tym młodzieży, osób dorosłych i seniorów.
  • Jestem za rozwojem organizacji pozarządowych i przekazaniem im części kompetencji administracyjnych.

Drodzy Mieszkańcy

Jeżeli chcecie mieć Prezydenta niezależnego od partyjnych nacisków, suwerennego w swoich decyzjach, działającego wyłącznie dla dobra miasta i jego mieszkańców, a nie partii politycznych, to proszę o Wasz głos w nadchodzących wyborach samorządowych. Wierzę w sukces Starogardu i chcę dla niego pracować, bo tu mieszkają moi bliscy, tu jest nasz wspólny dom.
Obudźmy w sobie nadzieję na lepszą przyszłość, bo Razem możemy i potrafimy zmienić Starogard!

Janusz Stankowiak