Daniel Tuskowski

Okręg 9

Część sołectwa Kokoszkowy: Braterska, brzozowa, Chabrowa, Dębowa, Dh. J. Grzybka, Gdańska, Jesionowa, Klonowa, Podgórna, Podmiejska, Polna, Rumiankowa, Spacerowa, Szkolna, Topolowa