Czesław Janeczek

Okręg 11

Sołectwo Nowa Wieś Rzeczna, Żabno