W dniu 30 marca 2023 r. w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Starogardzie Gdańskim Prezes Stowarzyszenia „Nasz Starogard” Maciej Kalinowski wraz z Wiceprezesami Januszem Stankowiakiem i Ewą Sommerfeld podpisali trzy umowy o dotacje na realizację zadań w ramach Funduszu Grantowego „Aktywni Lokalnie” w łącznej kwocie 4.500 zł.
Pierwszy projekt Grupy Nieformalnej Aktywni Pedagodzy pt. „Czego uczą nas zwierzęta?”, dofinansowany w kwocie 1.500 zł, zakłada realizację cyklu przedsięwzięć, spotkań, warsztatów, konkursu o tematyce propagującej pozytywny wpływ obecności zwierząt na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym.
Kolejny projekt Grupy Nieformalnej Mole książkowe pt. „Plażowa biblioteka”, dofinansowany w kwocie 1.500 zł, na celu promocję czytelnictwa wśród turystów oraz mieszkańców aktywnie wypoczywających na terenie Gminy Lubichowo poprzez ustawienie tzw. „terenowych bibliotek” (szafek za szkłem), które będą uzupełniane w książki głównie przez mieszkańców Lubichowa.
Ostatni projekt Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia pt. „SILNA Kociewianka”, dofinansowany w kwocie 1.500 zł, polega na organizacji międzypokoleniowych warsztatów WENDO dla dziewcząt i kobiet z terenu powiatu starogardzkiego.

 

>>Kolejne umowy w ramach funduszu "Aktywni Lokalnie"