Działamy na rzecz lokalnych inicjatyw<< >>„Aktywni lokalnie” – kolejne umowy podpisane. Działaj lokalnie